Dobrodošli !


Postanite naš kooperant !

Partneri


ZZ Beška agrar uspešno sarađuje sa poljoprivrednim proizvođačima i kooperantima pri čemu svoju saradnju bazira na dugoročnim partnerstvima, integritetu i pouzdanosti, kao i visokom kvalitetu. Kontinuirano unapređujemo odnose sa partnerima u cilju maksimalne efikasnosti, jačanju biznisa i negovanja konstruktivnog poslovnog okruženja zasnovanog na poverenju, poštovanju i obostranom doprinosu zajedničkom uspehu.